Välkommen till Rännilens egen hemsidaTanken är att alla vi grannar i vårt område här på ett enkelt sätt ska kunna nå styrelsen och ta del av årmötesprotokoll från både vägföreningen och tomtföreningen.

Rännilens Vägsamfällighet har organisationsnummer 812000-3622 och är satt att förvalta gemensamhetts anläggningen Grindmossen Ga:1.

Styrelsens medlemmar kan ni nå på följande e-mail/telefonnummer:

Ordförande Thomas Johansson Skicka e-mail till Thomas 070-537 50 17
Vice ordförande Jesper Almquist Skicka e-mail till Jesper 070-375 00 69
Kassör Karin Lindman Skicka e-mail till Karin 070-314 53 00
Sekreterare Pontus Söderqvist Skicka e-mail till Pontus 070-572 72 23
Ledamot Åsa Asp Skicka e-mail till Åsa 070-552 50 27
       

Lättast att få kontakt med oss är via mail till vsf@rannilen.se
Alla styrelsemedlemmar får då en kopia i sin brevlåda.

 

 

 

 

Årsmötesdokument
2017-05-27
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
2017-05-27
Ladda ner
2017-05-20
INBJUDAN TILL
ÅRSMÖTE & STÄDDAG
2017-05-27
Ladda ner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyheter
 
 
Förrättningsbeslut
Andelsberäkning
Förättningsbeslutet
 
Övrigt
Våra stadgar
Karta över området
Flygbild över området
 
Att tänka på

Nu när våren och sommaren är på väg vill vi återigen be alla som kör på vägen att sänka hastigheten. Farthindren kommer att justeras, men de bidrar ändå bara till en viss del att sänka farten. En olycka mellan bil och människa vore förödande och får inte hända. Hjälp till att påminna ev. bilister som kör för fort på vår väg.